Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

futureiscoming
16:45
7595 275e 300
Reposted fromsmoke11 smoke11 viastrzepy strzepy
futureiscoming
16:41
9490 e6ef 300
Reposted fromanheros anheros viastrzepy strzepy

July 18 2018

futureiscoming
19:24
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaadaaa93 adaaa93
futureiscoming
19:23
futureiscoming
18:42
6884 c589 300
Reposted from4777727772 4777727772 viakashasrasha kashasrasha
futureiscoming
18:42
2333 f77a 300
Reposted fromdailylife dailylife viaalensztajn alensztajn
futureiscoming
18:25
6702 8e8f 300
Working WITH the client
Reposted fromlooque looque viaBanani Banani
futureiscoming
18:04
5955 6e28 300
Reposted frompsychedelix psychedelix viaEinhornZorro EinhornZorro
futureiscoming
18:02
futureiscoming
18:02
Młody człowiek staje się takim dorosłym, jakiego chciało jego dzieciństwo.
— E. E. Schmitt: "Pan Ibrahim i kwiaty Koranu"
Reposted frompensieve pensieve viaKawaiiNamida KawaiiNamida
futureiscoming
18:01
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
18:01
9780 1bc8 300
Reposted fromkattrina kattrina viamysweetheartt mysweetheartt
futureiscoming
17:59
futureiscoming
17:59
17:55
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
futureiscoming
17:55
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
futureiscoming
17:55
6878 c09f
Reposted fromteijakool teijakool viakrzywda krzywda
futureiscoming
17:55
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
futureiscoming
17:54
6569 f449 300
Reposted fromsargon sargon viakrzywda krzywda
futureiscoming
17:54
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl