Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

futureiscoming
19:55
3924 613f
Reposted fromgreensky greensky vianotnecessarily notnecessarily
futureiscoming
19:55

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
futureiscoming
18:53
0957 d012 300
Reposted fromkaiee kaiee viainzynier inzynier
futureiscoming
18:52
0469 e157 300
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viainzynier inzynier
futureiscoming
18:52
"Floppy disks have been gone for so long they've become almost mythical and people start to make up how they worked."
https://twitter.com/hervepiton/status/905755879609438208
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
18:26
6961 05d5 300
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viainzynier inzynier
18:26
0879 f51c 300

robotlyra:

Carefully packaged rage

Reposted fromBananniebutt Bananniebutt viainzynier inzynier
futureiscoming
18:25
2450 d191 300
Reposted fromgket gket viainzynier inzynier
futureiscoming
18:25
2384 30a2 300

9/11
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viainzynier inzynier
futureiscoming
18:22— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viastrzepy strzepy
futureiscoming
18:21
Ciri.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

September 12 2017

futureiscoming
19:49
9956 9096
Reposted fromredux redux
19:49
7050 219d 300

sexaulity:

picsthatmakeyougohmm:

hmmm

Damn I wanna see the next guy over

futureiscoming
19:41
4209 3a32 300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSmigol Smigol
19:41
7411 2681 300

anustartpop:

moikaysfuckinready:

henryconradtaylor:

What’s next?

imageimage

?????

image

Life imitates art

Reposted fromvariaen variaen viaKryptonite Kryptonite
19:41
7868 705a 300

reserve:

he help

Reposted fromkyojin kyojin viaKryptonite Kryptonite
futureiscoming
19:41
4148 6c87 300
Reposted frommieteq mieteq viaSmigol Smigol
futureiscoming
19:10
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
19:09
7178 51be 300
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafafnirscave fafnirscave
futureiscoming
19:09
4267 a7bb 300
Reposted fromministerium ministerium viaNocephya Nocephya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl