Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

futureiscoming
08:52
5809 ec71 300
Reposted frommontak montak viakajak kajak
futureiscoming
08:51
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
08:48
08:48
9956 526d 300

positive-memes:

Doge loves you

08:48
08:48
7408 6129 300
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vialasica lasica
futureiscoming
08:46
futureiscoming
08:45
0142 465f 300
Reposted frompiehus piehus viaanabee anabee
futureiscoming
08:45
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
futureiscoming
08:45
6876 8850 300
Reposted fromtfu tfu viaTurekMenistan TurekMenistan
futureiscoming
08:45
0850 31a8 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viaTurekMenistan TurekMenistan
08:44
5738 65d3 300
Reposted fromturquoise turquoise viatobecontinued tobecontinued
futureiscoming
08:40
3789 5126 300
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaechoes echoes
08:40
9957 5e04 300
futureiscoming
08:40
9139 ce5a 300
Reposted fromkaiee kaiee viaechoes echoes
futureiscoming
08:40

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viacukierpuderx3 cukierpuderx3
futureiscoming
08:40
0663 cc0b 300
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vialaters laters
futureiscoming
08:39
3077 fd95 300
Reposted fromtfu tfu viacukierpuderx3 cukierpuderx3
futureiscoming
08:39
3187 0396 300
Reposted fromsosna sosna viatoken0 token0
futureiscoming
08:39
5883 98d7 300
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakochajmnie kochajmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl