Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

futureiscoming
18:15
1974 0eb5 300
Reposted fromtfu tfu viapesymista pesymista
futureiscoming
18:15
Przestałam mówić, kiedy zrozumiałam, że nikt nie słucha..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viajestpieknie jestpieknie
futureiscoming
18:13
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
futureiscoming
18:13
futureiscoming
18:13
3762 cd27 300
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
futureiscoming
13:12
0910 6f6f 300
Reposted frompiehus piehus viaTander Tander
futureiscoming
13:09
futureiscoming
11:46
3906 9ac5 300
Reposted fromtfu tfu viaTehawanka Tehawanka
futureiscoming
09:11
8836 db59 300
Reposted fromtichga tichga viamemez memez
futureiscoming
09:11
9649 4344 300
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaNocephya Nocephya
futureiscoming
09:07
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla Ciebie, ale Ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej. I życie rzadko jest tak cudownie czarno-białe, że możemy podjąć bardzo trudną dezycję i od razu poczuć się z nią dobrze.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
Reposted frommy-little-world my-little-world viamesoute mesoute
futureiscoming
09:05
9115 890d 300
Reposted fromzungud zungud viaantonim antonim
futureiscoming
09:04
2188 5242 300
futureiscoming
09:02
5430 1ce3 300
Reposted fromzungud zungud viaantonim antonim
futureiscoming
09:02
1380 ea64 300
Reposted fromzungud zungud viamyszkaminnie myszkaminnie
futureiscoming
09:01
2377 4dbe 300
Reposted fromkelu kelu viaregcord regcord
futureiscoming
09:00
0541 99c2 300
Also "scrolling"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatsylvvia tsylvvia
futureiscoming
08:58
2457 6eba 300
Reposted fromteijakool teijakool
futureiscoming
08:58
2461 1b18 300
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
futureiscoming
08:51
8991 0593 300
Reposted fromnyaako nyaako viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl