Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

futureiscoming
20:32
Reposted fromFlau Flau viaRekrut-K Rekrut-K
futureiscoming
19:06
2332 9d61 300
Reposted frompulperybka pulperybka viagriber griber
futureiscoming
19:06
6216 688b 300
Reposted fromtichga tichga viav3bso v3bso
futureiscoming
19:05
3255 e143 300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadreamboat dreamboat
futureiscoming
19:04
9966 1fec 300
Reposted frompeper peper viagriber griber
futureiscoming
19:01
9249 e3b3 300
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viajulann julann
futureiscoming
19:00
5575 340f 300
Reposted frompiehus piehus viatutus tutus
futureiscoming
18:59
4690 1119 300
futureiscoming
18:14
2243 cf3f 300
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia
futureiscoming
18:12
Reposted fromJapko Japko viaeyelyn eyelyn
futureiscoming
18:12
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianables nables
futureiscoming
17:52
Reposted fromweightless weightless viawarkocz warkocz
futureiscoming
17:51
9775 89e8 300
Reposted frompszemek pszemek viawarkocz warkocz
futureiscoming
17:51
futureiscoming
17:51
5488 37f9 300
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
futureiscoming
16:45
5480 36dc 300
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
futureiscoming
16:44
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNataly Nataly
futureiscoming
16:43
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
futureiscoming
16:43
4700 8de0 300
Reposted frombudas budas viaitcrowd itcrowd

April 18 2018

futureiscoming
21:18
8084 7ecd 300
Reposted fromantichris antichris viakirstenow kirstenow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl